Menu

Kampanje om hjerneslag

En kampanjen om hjerneslag vil være synlig i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i perioden 5. mai til 2. juni. Hvert år rammes omtrent 16 000 nordmenn av hjerneslag. Målet er å få folk til å kjenne igjen et hjerneslag og søke hjelp snarest.

Av admin | 06.05.2014 12:34:13

Av de 16 000 som rammes er det over 80 prosent som kommer for sent til sykehuset, dermed får de ikke den mest effektive behandlingen.

Hjerneslag er en av de vanligeste årsakene til invaliditet og til at pasienter havner på sykehjem.

Målet med kampanjen til Helse vest er å få folk til å kjenne igjen symptomene og søke hjelp så snart som mulig ved å ringe 113.

Informasjonskampanjen vil være sterk og tydelig, og vi vil være synlige på flere ulike flater (nettsteder, sosiale medium, aviser og andre medium, annonser, plakater osv. melder Helse vest på sine hjemmesider.

Mer informasjon finner du på: www.helse-vest.no/hjerneslag

Av Veronica Rona Thomassen | 06.05.2014 kl.12:33