Menu
Vold

Kampanje mot familievold

Det lanseres nå en ny nasjonal informasjonskampanje i regi av politiet som skal forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Av Egil M Solberg | 22.09.2015 22:01:25

Kampanjen har fått navnet «Hvor lite skal du finne deg i?» og starter 15. oktober.

Kampanjen er en del av en tiltakspakke med bakgrunn i Justis- og beredskapsdepartementets handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» (20014-2017).

Den nasjonale kampanjen koordineres av Kripos og vil bli lansert samme dag.