Menu

Kaller inn til rusmøte i Sauda

Ivar Tangerås i Sauda Høyre er urolig over et stadig voksende miljø innen rus og kroppsdoping. Tangerås kaller derfor inn til et møte mellom formannskapet, politi og SLT-kordinatoren i Sauda for å diskutere hva som kan gjøres.

Av admin | 22.01.2013 14:05:51

I tillegg ønsker de å invitere Ungdomsrådet skriver Ryfylket.net.

Av Tomas Johannessen | 22.01.2013 kl.14:05