Menu

Kaffehuset Friele velger gass fra Gasnor

Som første kaffeprodusent i Norge går Kaffehuset Friele over fra fyringsolje til naturgass levert fra Gasnor. Det innebærer en betydelig reduksjon av både CO2 og NOx-utslipp.

Av admin | 22.12.2008 12:11:30

Overgangen til naturgass gjør at CO2-utslippet fra produksjonen går ned med hele 500 tonn pr år, NOx utslippene reduseres betydelig mens utslipp av støv og partikler vil forsvinne helt. Svovelutslippene blir også tilnærmet lik null.

– Alt dette til sammen fører til vesentlig reduksjon av den lokale forurensningen fra Kaffehuset Frieles anlegg på Midtun i Bergen, heter det i en pressemelding fra Gasnor.

Overgangen fra fyringsolje til naturgass betyr også at alt ligger til rette for bruk av biogass når den er tilgjengelig.

– I tillegg vil Kaffehuset Friele bidra til utslippsreduksjoner i sine samarbeidsland Brasil og Kenya som tilsvarer Frieles samlede utslipp i Norge.

Egil Kr. Solberg | 22.12.2008 kl.12:1