Menu
Lærling
Arkivbilde: Lærling

Jobber for flere læreplasser

Selv om antallet elever uten læreplass er mer enn halvert siden midten av juli, står fremdeles 332 elever uten læreplass til høsten. Det melder Fylkeskommunen.

Av admin | 11.08.2017 06:07:07

Erfaringsmessig vil antallet uten læreplass reduseres betydelig de neste 14 dagene.

De elevene som ikke får læreplass i en lærebedrift vil få tilbud om VG3 fagopplæring i skole.