Menu
Flyktninger
Arkivbilde: Kjell Bua

Jobb-suksess for innvandrere

Flesteparten av våre nye landsmenn er i jobb etter det såkalte introduksjonsprogrammet. Haugesund har størst andel innvandrere på Haugalandet. Her er 14,9 % av innbyggerne innvandrere.

Av Egil M Solberg | 06.07.2017 15:52:20

Størsteparten av innvandringen kommer som arbeidsinnvandring og det er folk fra Polen som utgjør den største delen arbeidsinnvandrere.

Utover arbeidsinnvandringen er det familiegjenforening som gir størsteparten av innvandringen.

Norskfødte med innvandrerforeldre regnes som Norske og viser ikke i tallene for innvandring.

Tall for kommunene

14,9 % av befolkningen i byen utgjorde innvandrere i 2016. Gjennomsnittet i landet er 13,4 %. 57,3 % av innvandrerne bosatt i kommunen var i arbeid i 2016.

På Karmøy er det 8,7 % av befolkningen som utgjør innvandrere. 58,1 % av disse var kommet i arbeid i 2016.

I Tysvær var det bare 7,9 % av befolkningen som var innvandrere. 57,5 % var i arbeid i 2016.

Vindafjord topper Haugesund i jobben med å få våre nye landsmenn ut i jobb. 12,3 % av befolkningen var innvandrere og hele 61,5 % av disse var i jobb i fjor.

Stord har 10,2 % av befolkningen som innvandrere. 57,3 % av dem var i arbeid i 2016.

Se alle tallene for din kommune her… (ekstern lenke)