Menu
Sildabord

Ja til sild

Mesterlauget har i flere år arrangert sildebord også på syke- og aldershjemmene i Haugesund under folkefesten i Haraldsgata, men blant de andre kommunene har kun Sveio takket ja til opplegget i år.

Av admin | 18.08.2016 13:37:46

 

På hvert sykehjem som deltar er det laget ei festlig ramme omkring sildebordet som både er en avveksling i hverdagen og et signal om at ingen er glemt når festen går for de funksjonsfriske, skriver Karmøynytt. I Haugesund og Sveio er 331 beboere påmeldt de respektive sildebord lørdag.

John Arne Sandvik har hovedansvaret for sildebordet i Mesterlauget og han sier til Karmøynytt at han i flere år har forsøkt å få Karmøy, Tysvær, Sveio og Vindafjord til å delta i dette opplegget.

I år har Sveio valgt å bli med, men de andre kommunene etter alt å dømme fortsetter å vurdere sin deltakelse.