Menu
Karmøy brann- og redningsvesen

Ja til interkommunalt brannvesen

Brannsjefene på Haugalandet går nå inn for et interkommunalt brannvesen. Saken kommer trolig opp til behandling i kommunene før jul.

Av Egil M Solberg | 31.07.2015 09:20:36

Både brannsjefene og ROS-analysen peker ifølge Haugesunds Avis på en tomt like ved Karmsund bru som beste sted for hovedbrannstasjon.

– Jeg håper politikerne sier ja til et interkommunalt samarbeid for brannvesenet, sier brannsjef i Karmøy Tor-Inge Henriksen.

Brannstasjonen i Kopervik foreslås nedlagt. Ny stasjon er tenkt på Veasletta.

I arbeidet med et interkommunalt brannvesen utpekes ny hovedstasjon på tomta mellom Salhusveien og fylkesvei 47 ved Norheim Næringspark, skriver avisa.

Politikerne i de ni kommunene får ifølge avisa trolig brannsamarbeid til behandling før jul.