Menu
Naboene til motorparken frykter et støyhelvete om anlegget blir bygget og varsler at de vil fortsatte kampen mot planene. FOTO: Kjell Bua

Ja til Fjord Motorpark

Kommunestyre i Karmøy sa ja til at kommunen på nytt kan vurdere ekspropriering for Fjord Motorpark.

Av Egil M Solberg | 13.06.2016 22:13:14

Eiendomserverv med tvang er nødvendig for å få på plass en reguleringsplan tilpasset motoranlegget.

Prosjektet vil ifølge Haugesunds Avis også innebærer store økonomiske forpliktelser for kommunen. Dette omfatter 1,5 millioner kroner til skjønnsbehandling, 2,5 millioner kroner for å tilfredsstille kravet til ekstra interkommunale tilskudd og 300.000 kroner i ekstra årlige driftstilskudd.

Mindretallets krav om nye støymålinger ble også hørt. Fjord Motorpark må tilfredsstille støykravene før de får bygget anlegget.

Det blir nå også gjennomført lovlighetskontroll av vedtaket før det videre arbeidet kan starte i kommunen.