Menu

Inviterer hverandre til dialog

Ordfører i Karmøy Jarle Nilsen (Ap) bestrider at han prøver å sabotere for Fjord Motorpark. Nå inviterer han til dialog. Det samme gjør ledelsen i motorparken.

Av Egil M Solberg | 22.12.2016 20:44:51

Ordføreren ville tidligere i uken ikke ta opp et forslag fra Karmøy Frp om å disponere avsatte midler til Fjord Motorpark. Dette har fått ledelsen i motorparken til å se rødt, men ordføreren nekter for at han saboterer – slik mange nå oppfatter det.

– Både meg selv og kommunestyret er nødt til å forholde oss til lovverket, forklarer Nilsen til hnytt.

– Politiker-veteran Helge Thorheim fra Frp, som ikke fikk sitt forslag behandlet, er hoderystende til påstanden. Han hevder overfor Radio Haugaland at ordføreren ikke hadde grunnlag for å avvise forslaget.

Han og Arbeiderpartiet har vært tydelige på at de er imot etableringen. Nilsen mener likevel at å avvise forslaget ikke er sabotasje. Dette til tross for at han må ha vært klar over at dette ville skape store problemer for motorparken.

– Saken har ingen prestisje for meg og jeg beklager at de snakker om meg og ikke med meg. Jeg har hatt svært liten dialog med Fjord Motorpark, sier Nilsen til hnytt.

Grimstvedt bestrider påstanden fra ordføreren. Han mener de flere ganger har invitert til dialog.

– Vi må derfor snu på invitasjonen; ordføreren er alltid velkommen til dialog med oss, sier Grimstvedt til avisa.