Menu

Intet tydelig fluesvar i Valevåg

Folk i Valevåg må trolig fortsatt vente på et endelig svar på hva som er årsaken til sommerens flueplage i området.

Av admin | 09.09.2014 08:00:46

Kommunen har innkalt til informasjonsmøte i Valestrand oppvekstsenter 29. september.

Ifølge Haugesunds Avis vil kommunen og flere faginstanser gå gjennom saken, men de som håper på å få svar på en spesifikk kilde til flueproblemene vil trolig bli skuffet.

Det er trolig ikke noen entydig forklaring på problemet og kommunen vil ha fokus på forebyggende arbeid, skriver avisa.