Menu

Intens nedbør og fare for jordskred

Det ventes raskt økende vannføring fra fredag kveld og utover dagen lørdag, spesielt i ytre og lavereliggende strøk i Hordaland og Rogaland nord for Boknafjorden.

Av admin | 09.11.2012 20:24:54

Mye vann i bakken, kombinert med intens nedbør, gir også økt sannsynlighet for jordskred.

Det ventes mye nedbør som regn under 1000-1100 moh. Dette vil føre til raskt stigende vannføring, med kulminasjon i løpet av lørdag.

Av Egil M Solberg | 09.11.2012 kl.20:24