Menu
Flyktninger
Foto: Kjell Bua

Innvandring sørger for befolkningsvekst

Folketallet på Haugalandet har det siste kvartalet økt med 133 personer. I Haugesund består befolkningsøkingen stort sett av innvandring fra utlandet.

Av Egil M Solberg | 12.05.2016 21:57:17

Tallene viser også at de ytre kommunene har folketallsvekst, mens de indre kommunene har nedgang i folketallet.

I antall personer har Karmøy (42 247) hatt størst vekst. Deretter følger Haugesund (36 994), Tysvær (10 953), Sveio (5 611) og Utsira (205).

Kommunene Vindafjord (8 784), Etne (4 098) og Bokn (856) har derimot hatt nedgang i folketallet.

Ellers viser undersøkelsen at befolkningsøkingen i Haugesund i all hovedsak består av innvandrere.

Diagram-bef1k

Tall og illustrasjon fra SSB.