Menu
Befolkning

Innvandring gir folkevekst

Uten innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ville antallet personer i Norge under 25 år vært synkende. Det melder SSB i dag.

Av Egil M Solberg | 28.07.2016 11:30:45

Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen 0–24 år, ved inngangen til 2015 15,5 prosent. Tilsvarende andel var 11 prosent i 2009.

Det er flest barn og unge innvandrere fra Polen og Somalia, mens de to største gruppene norskfødte med innvandrerforeldre har bakgrunn fra Pakistan og Somalia.

Oslo er den kommunen hvor barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn utgjør den største andelen av den unge befolkningen under 25 år med hele 34 prosent.