Menu
penger

Innvandrere på sosialhjelp

Tre av ti innvandrere fra Syria og fire av ti fra Somalia lever på sosialhjelp. Det viser tall NRK har fått fra Statistisk sentralbyrå.

Av admin | 15.02.2016 07:18:15

I innvandrerbefolkningen sett under ett, er andelen sosialhjelpsmottakere 7,5 prosent, mens den i befolkningen ellers er 2,2 prosent.