Menu

Innvandrere ønskes

Rundt 50. 000 utlendinger kom til Norge for å jobbe i fjor, men vi trenger langt flere.

Av admin | 30.01.2013 06:06:09

Det sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt, som peker på at det blant annet er et stort behov for å få helsearbeidere, håndverkere og fagarbeidere innen industrien til Norge.

Hun sier til NTB at det vil være et prioritert område for UDI fremover å få søknadene fra disse ettertraktede arbeidstakerne enda raskere gjennom.

Av Rolf Helge Tveit | 30.01.2013 kl.06:06