Menu
Politi

Innfridde krav til responstid

Politiet innfridde kravet til responstid også i 2015, men etaten vil bli bedre. - Måling av responstid gir grunnlag for kontinuerlig forbedring, sier visepolitimester Steinar Langholm i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 08.02.2016 12:17:26

I 2015 innførte Politidirektoratet krav til responstid ved ekstraordinære hendelser, henvendelser hvor liv er direkte truet og/eller hvor det er umiddelbart behov for innsats fra politiet.

– Det er viktig at vi skaper realistiske forventninger. Vi kan ikke prioritere alle oppdrag like høyt. Alvorlige hendelser, der liv står i fare, vil bli prioritert før andre henvendelser, understreker visepolitimester i Haugesund, Steinar Langholm.

Responstiden er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet.

Steinar Langholm, er godt fornøyd med resultatene for Haugaland og Sunnhordland.

– Vi har bevisst prøvd å fordele patruljeringa for å ivareta beredskapen i hele distriktet på en god måte, kommenterer han.

Politidirektoratet vil justere kravene for de nye distriktene slik at politiet i 2016 i hovedsak skal levere samme responstid som i 2015.

– Måling av responstid gir grunnlag for kontinuerlig forbedring og erfaringslæring slik at politiet kan bli bedre. Det er alltid målet vårt. Vi ønsker å levere trygghet og best mulig tjenester til våre innbyggere, understreker Langholm.