Menu

Innbyggerundersøkelse i Sveio

Bakgrunnen for innbyggerundersøkelsen er intensjonsavtalen mellom Sveio og Haugesund som ble signert den 10.mai. Folkeavstemming kan bli aktuelt etter sommeren.

Av Eirin Marthinussen | 01.06.2016 11:57:49

Fredag 3.juni starter innbyggerundersøkelsen om kommunereform, der Sveio kommune sine innbyggere skal få svare på hva de mener om en eventuell kommunesammenslåing.

Les Radio Haugalands innbyggerundersøkelse – Sveibuen sier NEI!

Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert for politikerne før saken skal behandles i kommunestyret den 20.juni.