Menu

Innbyggertallet i Haugesund øker mest

Statistisk Sentralbyrå, som i dag har frigitt beregnet folkevekst for 2008, beregner at det ved årsskiftet 2009 vil være 39. 370 personer i Karmøy og 33.670 i Haugesund. Det er en økning med 444 personer i Karmøy og 714 i Haugesund.

Av admin | 12.12.2008 10:33:27

Statistisk Sentralbyrå har i dag frigitt beregnet folkevekst for 2008. Ved årsskiftet vil det bo om lag 4 801 100 personer i Norge ved årsskiftet. Folkeveksten for 2008 blir da 63 900 personer, eller 1,3 prosent, som er den høyeste vekst som er registrert.

I Tysvær kommune vil det ved årsskiftet være 9.720 personer. Det er en økning på 116 personer. I Vindafjord kommune vil det være 8.180 personer. Det er en økning på 96 personer. I Etne vil det være 3.855 personer. Det er en økning på 3 personer.

I Sveio vil det ved årsskiftet være 4.910 personer. Det er en økning på 85 personer.

Av Egil Kr. Solberg | 12.12.2008 kl.10:3