Menu

Ingen streik på Hydro

Det til enighet i meklingen mellom Industri Energi og Norsk Industri for elektrokjemisk overenskomst. Industri Energi fikk gjennomslag for en reguleringsbestemmelse for mistelønnssatser.

Av admin | 12.05.2010 15:52:40

Dessuten fikk Industri og Energi gjennomslag for en utvidelse av bestemmelsen for nedtrapping av lønn ved overføring fra skift til dagtid fra 3 til 4 år.

– Jeg er meget fornøyd med at vi klarte å komme i havn under denne meklingen, sa forbundsleder Leif Sande.

Oppgjøret blir ikke sendt ut til uravstemning. Dette for at lokale forhandlinger kan bli ferdig før sommeren. En konsekvens av dette er at overtid og helligdagsgodtgjørelse blir regulert en måned tidligere.

Av Egil Kr. Solberg | 12.05.2010 kl.15:51