Menu
Slik ser det mest aktuelle støysonekartet ut. Det viser at ingen boliger blir utsatt for støy over 45 desibel (gul sone). Den røde sonen viser grensene for 55 desibel.

Ingen støy fra motorparken

Den omfattende støyanalysen som er foretatt for Fjord Motorpark, viser at anlegget ikke vil gi støy for tilliggende boliger. Dermed kan trolig motorparken starte bygging allerede senere i år.

Av Egil M Solberg | 27.04.2017 19:18:27

Styreleder Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark viser til at rapportens konklusjon er at ingen boliger kommer til å ligge innenfor gul sone om det nye støyreglementet legges til grunn.

Maksimeres alle forutsetninger er det fire boliger i Kvalavågsveien som ligger nær grenseverdiene for planlagte aktiviteter knyttet til motocross.

– Resultatene av analysen viser at aktiviteten fra den eksisterende motocrossbane, ved Helganes Motorsportsenter, er den idrettsaktiviteten som presser grenseverdien, sier Grimstvedt.

Det nye området for Fjord Motorpark på vestsiden av E-134 (Helganesvegen) har større avstand og ligger mer skjermet for boligbebyggelsen.

– Det er nå forventet at politikerne sier ja til ekspropriasjon i kommunestyret i midten av juni. Anleggsarbeid kan starte mot slutten av året. Byggetid er rundt 18 måneder, sier Grimstvedt.