Menu
klippe skilt

Ingen nåde fra Tollvesenet

Du må selv sørge for å betale årsavgiften dersom du ikke har fått tilsendt faktura. Det advarer Tollvesenet om. Avgiften forfaller i morgen.

Av admin | 19.03.2015 06:29:19

Det finnes en del som ikke har fått faktura av ulike årsaker, det fritar deg likevel ikke for tilleggsavgift om du ikke betaler innen fristen.

Her finner du mer informasjon om årsavgiften.