Menu
Erna Solberg

– Ingen krise

Statsminister Erna Solberg fastholder at den økende ledigheten fortsatt er en geografisk utfordring, ikke en nasjonal krise.

Av admin | 17.03.2016 07:09:45

Solberg peker på at det også finnes optimisme og at ledigheten også minsker i enkelte regioner.

90 903 personer var helt uten arbeid i slutten av februar her i landet. Det utgjør 3,3 % av arbeidsstyrken og en øking på 9 369 personer fra samme periode i fjor.