Menu

Ingen helikopterbase i Haugesund

Det blir ingen helikopterbase med en egen luftambulanse i Haugesund. Det ble klart etter at regjeringspartiene i dag stemte imot forslaget fra Fremskritspartiet. Høyre, KrF og Venstre støttet forslaget fra FrP.

Av admin | 02.12.2008 14:29:29

På bakgrunn av den vedvarende store aktiviteten i Helse Fonna området la Fremskrittspartiet inn en merknad i innstillingen fra Stortingets helse- og omsorgskomité om en egen helikopterbase i Haugesund.

Under avgivelsen i komiteen i dag fikk Fremskrittspartiets merknad støtte fra Høyre, KrF og Venstre. Regjeringspartiene; Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet støttet ikke merknaden.

Disse partiene har flertall i Stortinget og stoppet derfor forsøket på å få en luftambulanse stasjonert i Haugesund.

Av Helge Bro Matland | 02.12.2008 kl.14:2