Menu
Styremøte UiS
FOTO: UiS

Ingen fusjon mellom UiS og HSH

Et enstemmig UiS-styre vedtok i dag å avslutte fusjonsprosessen med HSH. Styret mener at HSH ikke i tilstrekkelig grad ønsker sammenslåing med UiS.

Av Egil M Solberg | 21.06.2015 14:17:38

UiS-styret beklaget under dagens styremøte den manglende viljen ved HSH til å imøtekomme UiS-styrets forutsetninger for fusjon og en felles fusjonsplattform.

– UiS-styret har hele tiden vært positive til en fusjon med HSH og ønsket å få dette til. Derfor ville også et flertall i UiS-styret gå en siste runde med HSH for å få på plass en felles fusjonsplattform, sier rektor Marit Boyesen, som med vemod må innse at prosessen nå avsluttes, skriver skolen på sine nettsider.

Onsdag møtest høyskolestyret for å diskutere veien videre.