Menu
Jarle Nilsen FOTO: AP

Ingen folkeavstemning på Karmøy

Ordfører Jarle Nilsen (Ap) sa i sin nyttårsmottakelse i dag at han vil gå mot folkeavstemning i saken om kommunesammenslåing.

Av Egil M Solberg | 29.12.2015 19:45:10

– Jeg finner det ikke hensiktsmessig å legge ressurser en omfattende folkeavstemning når vi allerede vet resultatet, sa karmøyordføreren.

Videre trakk ordføreren frem at 2015 var det tredje jubileumsåret på rad for kommunen.

I 2013 var det stemmerettsjubileum – da var det 100 år siden kvinner endelig fikk stemmerett i Norge. I 2014 markerte vi at det var 200 år siden grunnloven ble vedtatt. I 2015 har vi markert at det er 50 år siden Karmøy kommune ble dannet.

Nedgang og utfordringer
Ordføreren fikk også med i sin tale, at landet er inne i en nedgangskonjunktur som mange av oss blir påvirket av. Han fikk også tatt med klimautfordringene.

Nilsen snakket også om drift og utvikling av flyplassen på Karmøy og det politiske arbeidet med E134 fremover. Rogfast og Hordfast ble også nevnt, med de muligheter dette gir for vår region.

Ordføreren opplyste også om at det innen 2030 er forventer å bo 50 000 mennesker i kommunen.

Videre ble også mobbing, idrettsprestasjoner og asylkrisen nevnt som viktige saker i året som gikk.