Menu
fetter dagbladet
Faksimile: Dagbladet

Ingen erstatning til Fetteren

Fetteren til Birgitte og hans far møtte i november opp i Oslo tingrett for å kreve erstatning for kostnader og påkjenninger med rettsakene. I dag ble det kjent at de tapte saken.

Av Egil M Solberg | 16.12.2015 17:38:08

Fetteren til Birgitte Tengs ble frifunnet av lagmannsretten 17. juni 1998, etter å først ha blitt dømt i tingretten til 14 års fengsel for drapet. Samtidig gikk den sivile erstatningssaken mot ham, der han ble dømt til å betale Tengs’ foreldre oppreisning på 100.000 kroner for drapet.

I dagens kjennelse kom det frem at staten og justisdepartementet frikjennes og at hver av partene må ta sine saksomkostningene, opplyser NTB.