Menu

Influensa sesongen i anmarsj

Nær én million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. De anbefales nå å ta årets influensavaksine.

Av Egil M Solberg | 08.10.2016 10:06:36

Alle fra fylte 65 år bør ta vaksinen. Det samme gjelder beboere i sykehjem og aldersboliger, gravide fra 12. svangerskapsuke og ellers alle med nedsatt immunforsvar eller fedme og kroniske sykdommer.

Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av influensa.

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.