Menu

Industriordførere positive til Giske

Ordførerene i "aluminiumskommunene" i landet møtte i går næringsminister Trond Giske i Oslo. Næringsministeren skal ha gitt uttrykk for at han er kjent med situasjonen på Husnes, og at aluminiumsindustrien er viktige arbeidsplasser i distriktene.

Av admin | 20.01.2010 10:07:15

Sør- Norge Aluminium på Husnes er i en spesiell situasjon, fordi kraftavtalen går ut ved utgangen av 2012. De andre verkene har kraftavtale til 2020.

– Vi streket under at industrien i Norge må ha samme rammevilkår som andre aluminiumsprodusenter ute i verden. Verkene i Norge kan ikke leve med avgifter som konkurrenter i andre land ikke har, sier Solbakken.

Departementet jobber nå med å finne ordninger som kan kompensere for høy kraftpris som følge av CO2-avgift på kraft produsert på fossilt brensel.

Ellers er det økende etterspørsel og stigende pris på aluminium, som gir en viss grunn til optimisme. 

Av Sarah Elise Falkeid | 20.01.2010 kl.10:0