Menu
Idrett barn
Arkivbilde

Ikke nok penger til alle

78 idrettsanlegg i Rogaland får i år til sammen 106 millioner kr gjennom den statlige spillemiddelordningen.

Av admin | 06.07.2016 05:52:02

Tilskuddet er 13 millioner kroner høyere enn i fjor.

Det er likevel langt mindre penger som deles ut enn det som blir søkt om.

Rogaland er inne i en periode med store investeringer på interkommunale anlegg samtidig som det er behov for tilskudd til mindre flerbruksanlegg og spesialanlegg i kommunene.

Årets rekordtildeling gir også mulighet til å ta igjen en del av etterslepet i forbindelse med prosjekter som allerede er besluttet gjennomført, melder Rogaland Fylkeskommune.