Menu

Ikke mange unnasluntere i Haugesund

Lillian Langalandsvik i NAV Haugesund er ikke enig med professor Kjell Gunnar Salvanes ved Norges Handelshøgskole om at folk velger å gå på trygd fremfor å jobbe. - Det har vi ikke fått inntrykk av hos oss, sier Langelandsvik.

Av admin | 05.02.2007 13:42:53

Professor Salvanes ved Handelshøyskolen mener 25 prosent av den arbeidsføre befolkningen mellom 18 og 67 år ikke er i jobb og har trukket seg fra arbeidslivet fordi det ikke er lønnsomt nok å arbeide. Langelandsvik mener det er vanskelig å si hva som ligger bak de vurderingene som blir gjort til enhver tid. – Men i møte med oss fremstår de som de ønsker jobb, sier Langelandsvik. Hun kan være med på at enkelte klarer å lure seg unna, men mener interne kontrollsystem fanger opp de som ikke ønsker å jobbe og heller vil gå på trygd. – Hvis de får et tilbud fra en arbeidsgiver og takker nei til det, så følger vi opp saken videre, avslutter Langelandsvik.

Av Magnus Berning | 05.02.2007 kl.13:4