Menu
Arne-Christian Mohn

Ikke første gang det er krise i byen

Ordfører Arne Christian hentet historiske paralleller til silda med gode og dårlige tiden i dagens oljenæring under nyttårstalen i dag.

Av Egil M Solberg | 01.01.2016 13:30:24

Med lav oljeprisen har vi gått inn i en ny krise, med kraftig økning i arbeidsledigheten, sa Mohn i sin nyttårstale.

Verdenspolitikken ble også et tema hvor ordføreren traff frem krigene i Midt-Østen og Øst-Afrika, som har ført til flyktningestrømmen mot Europa.

Mohn gjorde det også helt klart at de neste to årene ville blir krevende økonomisk for kommunen.

– Vi skal betale ned et underskudd som er samlet opp gjennom de siste årene. Det er brukt mer penger enn vi har hatt, sa ordføreren i talen.

Til tross for dårlig økonomi skal Haugesund kommune ifølge ordføreren satse på investeringer innen miljø og folkehelse.