Menu
lege sykdom helse

Ikke fornøyd med nye fraværsregler

En undersøkelse utført av NRK viser at to av tre rektorer på Videregående skoler i Rogaland er misfornøyd med de nye fraværsreglene. De får støtte fra Allmennlegeforeningen.

Av admin | 18.10.2016 11:52:10

En av dem er rektor, Gustav Løge Fosse, ved den kristne videregående skolen Lundeneset i Ølensvåg.

– Elever blir oppjaget over at de kan miste karakteren sin med for mye fravær. Derfor sikrer de seg med å få legeerklæring når de er småsyk, eller kommer de på skolen småsyke, når de heller burde vært hjemme, sier Løge Fosse til NRK.

Slik regelverket nå fungerer så må fravær over ti prosent i hvert enkelt fag være dokumentert. Egenmelding eller melding fra foreldre er ikke nok, ved sykdom må det være legeerklæring.

Allmennlegeforeningen har bedt Kunnskapsdepartementet om å endre reglene på grunn av merarbeidet det gir for legene.