Menu
Lærer Elev Skole

Ikke bekymret over mannefall

Antallet mannlige lærere i den videregående skolen i Rogaland har blitt kraftig redusert de siste årene. Siden 2005 har antallet sunket med rundt 20 prosent.

Av admin | 04.03.2016 07:45:43

Det skaper ingen bekymring.

Utdanningsdirektøren hos fylkesmannen sier til NRK at dette ikke er noe de har et bevisst forhold til.

Heller ikke i fylkeskommunen synes de problemstillingen er så viktig at de vil sette inn tiltak.