Menu
Flyktninger
Bildet er fra dagen de første asylsøkerne kom til Haugesund. FOTO: Kjell Bua

I morgen drar asylantene

Alle akuttmottakene på Haugalandet legges ned i morgen. Ved 17-tiden i ettermiddag fikk asylsøkerne beskjed om at de blir hentet i morgen tidelig.

Av Egil M Solberg | 21.12.2015 19:58:21

Asylsøkerne skal i første omgang fraktes til Stavanger hvor de skal innkvarteres på Forus mottak. Dette er et ordinært asylmottak og ikke et akuttmottak.

Politiet har tidligere fått kritikk for å hente asylsøkerne midt på natten og uten forvarsel, noe mange mener har vært nødvendig for å unngå at enkelte rømmer fra asylmottakene.

Det var varslet at alle akuttmottakene på Haugalandet skulle stenge når avtalene gikk ut 7. januar neste år. Nå har UDI satt fortgang i prosessen.