Menu

I dag faller dommen

Klokken halv elleve blir Terra-dommen avsagt. Klokken elleve blir det pressekonferanse i formannskapssalen på Rådhuset i Haugesund. Kommunen kalte inn til ekstraordinært møte i formannskapet klokken ti i formiddag.

Av admin | 27.05.2010 09:08:44

– Vi må nå høre hva de har sagt. Jeg har relativt nøkterne forventninger og ingen formening om utfallet, sa varaordfører Sven Olsen til Haugesunds Avis før han gikk inn til møtet i dag.

Han og ordfører Petter Steen jr. skal alt være informert om utfallet, men ville ikke røpe noe til pressen.

I dag kan Haugesund få slettet sin gjeld til Depfa bank på 112,8 millioner kroner, eller risikere å skylde enda mer.

Kommunen kan risikere å komme i samme posisjon som før den stanset innbetalinger av renter og avdrag, og trakk Depfa Bank for retten.

Haugesund kommune må da betale saksomkostninger , avtalte renter fullt ut og strafferenter og innfri restlånet.

Kommunen vil opprettholde sitt krav mot konkursboet i Terra Securities, og prøve å få dekket deler av tapet på Terras forsikringsavtaler, skriver havis.no.

Vinner derimot kommunen blir hele gjelden på 112, 8 millioner kroner strøket.

Pressekonferansen klokken elleve blir sendt direkte på Haugesund kommune sine nettsider.

Av Lisa Lien | 27.05.2010 kl.09:08