Menu

I dag er det Verdens tobakksfrie dag

I dag blir Verdens tobakksfrie dag markert. Det er Verdens helseorganisasjon som står bak markeringen. I dag er det Helsedirektoratet som organiserer den norske markeringen. Dagen skal rette oppmerksomhet mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer.

Av admin | 31.05.2010 07:17:31

Ifølge Wikipedia begrunner organisasjonen behovet med at tobakk tar livet av 5,4 millioner mennesker hvert år på grunn av lungekreft, hjerte- og karsykdommer og andre lidelser. Hvis ingenting gjøres, vil dette tallet øke til mer enn 8 millioner innen 2030.

Verdens tobakksfrie dag har eksistert siden 1988. Dagen skal markeres 31. mai hvert år, men i fjor ble det 29. mai, for å unngå å markere dagen på en søndag.

I 2004 var 31. mai siste dagen det var tillatt å røyke på utesteder i Norge. Dagen etter ble den såkalte røykeloven utvidet til å til å gjelde alle utesteder.

Av Lisa Lien | 31.05.2010 kl.07:09