Menu

Hydrogen-elektriske ferjer

For første gang lyses det ut et anbud for hydrogen-elektrisk ferge på riksveinettet og dette skjer i Rogaland.

Av Egil M Solberg | 13.07.2017 18:01:48

I tråd med Stortingsvedtak om nullutslippsteknologi i fremtidige ferjeanbud har Statens vegvesen igangsatt et prosjekt med mål om å få utviklet og tatt i bruk hydrogenteknologi, melder Statens Vegvesen.

Den første kontrakten gjelder for sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik

– Vi har allerede elektrisk ferjedrift på kortere strekninger. Nå ønsker vi å utvikle nullutslippsløsninger også på lengre og mer energikrevende strekninger der helelektrisk drift ikke er mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ifølge BT.