Menu

Hydro samarbeider med Redd Barna

Hydro har inngått en ny samarbeidsavtale med Redd Barna hvor de viderefører sin posisjon som en av organisasjonens viktigste støttespillere i arbeidet for barns rettigheter.

Av admin | 28.06.2008 11:33:33

Avtalen strekker seg frem til 2011, og vil bidra med 3 millioner kroner til Redd Barnas nasjonale og internasjonale innsats i tillegg til den individuelle støtten fra ansatte gir gjennom en egen giverordning.

   – Barna er fremtiden, derfor støtter vi Redd Barna, sier kommunikasjonsdirektør Inger Sethov, og legger til at Hydros grunnfilosofi om å skape livskraftige samfunn ligger til grunn i alle Hydros aktiviteter, enten det gjelder selskapets produkter og forskning eller i utøvelsen av samfunnsansvar.

Redd Barnas generalsekretær Gro Brækken fremholder viktigheten av Hydros langsiktighet som støttespiller for organisasjonen, og berømmer engasjementet til selskapet og de ansatte.  

  Vi er stolte og glade for over å ha en stor og samfunnsbevisst bedrift som Hydro med på laget, sier Brækken.                                                                                      

Av Egil Kr. Solberg | 28.06.2008 kl.11:3