Menu

Hybridbåt til Røvær

Fra 2019 vil strekningen Haugesund – Røvær – Feøy bli trafikkert med en ny hybride hurtigbåter.

Av Egil M Solberg | 23.06.2017 15:56:44

Det var Norled som vant anbudet om å trafikkere strekningen.

Dagens dieselbåter vil bli byttet ut til fordel for en mer miljøvennlige båter.

– De nye hurtigbåtene vil bruke både strøm og diesel som drivstoff, og vi vil se en betydelig reduksjon i utslippene, sier Odd Harald Aksland, administrerende direktør i Kolumbus i en pressemelding.

De nye fartøyene vil halvere dieselforbruket.

– Kolumbus har et mål om å gjøre alle våre transportmidler fossilfrie innen 2024, og da må vi gjøre en jobb både på land og på sjøen. Dette er et viktig skritt i riktig retning, avslutter Aksland.