Menu
Svein Erik Indbjo

Hva skjer med Karmsundgata

Bystyret i Haugesund vedtok februar 2015 en kommunedelplan som sier at Karmsundgata skal utvides til åpen firefeltsvei. Nå etterlyser Fremskrittspartiet i Haugesund oppstart av arbeidet.

Av Egil M Solberg | 05.05.2016 07:58:29

– Bompengeringen har fungert i ni år uten at bystyrets intensjon om ny Karmsundsgate er realisert, påpeker Svein Erik Indbjo (Frp).

Han vil ifølge hnytt også ha et økt statlig bidrag, og foreslo at Haugesund kommune ikke stiller seg bak en takstøkning i Haugalandspakken.

– Haugalandspakken bør avvikles i sin helhet i 2023 som forutsatt da bompengepakken ble vedtatt, understreker Indbjo ifølge avisa.