Menu

HV valgte Telenor av fast- og mobiltrafikk

Helse Vest har sammen med de andre regionale helseforetakene inngått en avtale med Telenor om leveranser av fast- og mobiltrafikk. Avtalen gjelder også for underliggende helseforetak som Helse Fonna.

Av admin | 07.12.2008 22:01:52

HaugesundAvtalen har en samlet årlig verdi av om lag 120 millioner kroner. Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) har gjennomført anskaffelsen på vegne av de fire regionene.

Avtalene dekker fast- og mobiltrafikk, og mulighet for tilhørende tjenester over en periode på 2 år fra 15. januar 2009. Avtalen kan forlenges i ytterligere 2 år. Avtalene gjelder også for de med underliggende helseforetak, som Helse Fonna, og deres institusjoner.

I tillegg til avtale på trafikk kan helseforetakene implementere følgende tjenester fra Telenor:

– Proffnett
– InContact, callsenter og sentralbord
– Alternativ fremføring, doble føringer
– Alternativ ruting, felles 5-sifret numre
– ADSL for hjemmekontor
– Leide samband
– IP-telefoni
– SMS-løsninger

Egil Kr. Solberg | 07.12.2008 kl.22:1