Menu
Refleks i mørket

Husk refleksbruk

Omlag 35 prosent av dødsulykkene skjer i mørket. Bare fem prosent av alle fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks. Dette på tross av at bruk av refleks reduserer faren med 85 prosent.

Av Egil M Solberg | 04.11.2015 14:04:46

Ifølge tall fra Trygg Trafikk omkom 93 fotgjengere på norske veier i løpet av perioden 2010-2014. 449 ble hardt skadd og 2 335 ble lettere skadd.

Av de omkomne var 43 personer over 65 år. Hvert år blir i gjennomsnitt 20 fotgjengere drept i trafikken. 90 blir hardt skadd og 470 lettere skadd.

Likevel brukte bare 32 prosent av den voksne befolkningen refleks i 2014.

Barn er langt flinkere enn voksne til å bruke refleks.