Menu
hund i snøen

Husk båndtvangen

Karmøy kommune går i dag ut og minner om kommunens egne bestemmelser om båndtvang i perioden 1. mars til 31. oktober.

Av Egil M Solberg | 30.03.2016 11:39:51

Den ordinære båndtvangen er fra og med 1. april til 20. august og er nedfelt i Lov om hundehold.

Ellers har Karmøy kommune vedtatt egen Forskrift om hold av hund, Karmøy kommune, Rogaland. Med hensyn på husdyr som beiter skal hunder holdes i bånd i tidsrommet 1. mars til 31. oktober, i områder hvor det forekommer beite, skriver kommunen på sine nettsider.

Helårlig båndtvang
gjelder på og ved kirkegårder, grav- og urnelunder, skoler, barnehager, og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, i tilknytning til boligområder og handleområder, lysløyper og viktige frilufts- og naturområder.

Når kan du ha hunden løs
Det kan bare skje i tiden 21. august – 1. april i de områder som ikke reguleres av forskriften og kun når hund blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte.

Det er også laget to hundeparker i kommunen. I Liarlund i Kopervik og ved turløypa i Bjørgene. Samt at det er en på Moksheim som er under bygging.

Dette skriver kommunen på sine nettsider.