Menu
Foro: Øystein Fonnes, Haugesund brannstasjon

Husk at bålet må godkjennes

Husk at St. Hansbål bålet skal meldes til og godkjennes av brannvesenet.

Av Egil M Solberg | 20.06.2017 10:21:35

Hovedregelen i Haugesund kommune er at all åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt. Det er allikevel gitt unntak for bl.a. St. Hansbål uten forurensende komponenter, men bålet skal meldes til og godkjennes av brannvesenet.

Melding skjer til brannvesenet på telefon 52 74 47 00, og det må oppgis følgende informasjon om brenningen: Dato, sted, ansvarlig og mobiltelefon.

Dette melder Haugesund kommune på sine nettsider.

Bålet skal bestå av rene uimpregnerte trematerialer – dvs. at grønt hageavfall, bildekk, malingsrester, plast og lignende er forbudt.

Bålet må plasseres i god avstand fra bygninger, trær, kratt og lignende. Dersom bålet ikke kan nås med vannslange må det utplasseres bøtter med vann.

Den som er ansvarlig må være tilstede helt til bålet er slukket.

Ved sterk vind og langvarig tørke vil brannsjefen forby bålbrenning. Ellers vises det til at alminnelige aktsomhetsregler må utøves, slik at det ikke oppstår brann eller skade på omgivelsene, jfr. Brann og eksplosjonsvernlovens § 5.