Menu

HSH utreder samarbeidskonstellasjoner

Høgskolestyret ved Høgskolen Stord/Haugesund har vedtatt at det skal igangsettes to likestilte forprosjekt knyttet til å greie ut alternative samarbeidskonstellasjoner på Vestlandet, på bakgrunn av de initiativ HSH har mottatt.

Av admin | 03.05.2010 11:26:23

De to forprosjektene er knyttet til å utrede alternative samarbeidskonstellasjoner. Ett prosjekt på bakgrunn av initiativet fra Høgskolen i Bergen og ett prosjekt på bakgrunn av initiativet fra Universitetet i Stavanger.

Underveis skal forprosjektene levere status til høgskolestyret, med sikte på oppfølging, drøftinger og vedtak for videre prosess i styret i løpet av høsten 2010.

Av Egil Kr. Solberg | 03.05.2010 kl.11:2