Menu
NAV

Høyt utdannede blir arbeidsledige

Den registrerte ledigheten blant dem med høyere utdanning økte mest i Vestfold, etterfulgt av Rogaland og Hordaland. Dette viser nye tall fra SSB i dag.

Av Egil M Solberg | 26.01.2017 10:54:38

På landsbasis var det en særlig sterk økning blant dem med universitets- eller høgskoleutdanning av mer enn fire års varighet.

For dem med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning var det en nedgang i ledigheten fra november 2015 til november 2016 på 6 prosent.

Det var også en svak nedgang i ledigheten blant dem med utdanning på videregående nivå på knapt 1 prosent.

Samlet sett gikk ledigheten ned med 1,3 prosent fra november 2015 til november 2016.

Sterkest vekst i ledigheten på Vestlandet
Hordaland hadde sterkest vekst i registrert ledighet i denne perioden med 13 prosent.

For dem med lang universitets- og høgskoleutdanning var økningen på 25 prosent.

Blant dem med videregående skole som høyeste utdanning var veksten på 17 prosent, mens den var på 12 prosent blant ledige med kort universitets- og høgskoleutdanning.

Rogaland hadde nest sterkest vekst i registrerte ledige med 11 prosent.

Den største veksten kom blant dem med lang universitets- og høgskoleutdanning og var på 34 prosent.

Ledige personer med kort universitets- og høgskoleutdanning hadde en vekst på 19 prosent.

Den økte ledigheten blant dem med høyere utdanning må ses i sammenheng med redusert sysselsetting i oljerelaterte næringer, hvor utdanningsnivået er relativt høyt, melder SSB.