Menu
HSH

Høyskole-fusjonen er snart klar

Fusjonsforhandlingene mellom Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sogn og Fjordane går nå inn i sluttfasen.

Av Egil M Solberg | 05.05.2016 08:09:37

De tre institusjonene er enige om fusjonsavtalen i to steg. De tre høgskolestyrene skal således ikke vedta en fusjon for den nye institusjonen nå, men de skal gi sine innspill til innholdet i avtalen.

De ulike styrene sine innspill blir tatt med i de avsluttende fusjonsforhandlingene og inn mot neste styremøte 9. juni.

På dette styremøtet vil et endelig forslag til fusjonsavtale settes opp av styrene ved de tre institusjonene.

Dersom alle styrene da godkjenner avtalen, blir en kongelig resolusjon om fusjon mellom HiSF, HiB og HSH godkjent i statsråd like etter.