Menu

Høyre gjør seg gjenkjennelig

RETT PÅ SAK: Høyres ja til EUs direktiv om datalagring er enda et tiltak for å gjøre partiet gjenkjennelig. Høyre har forstått at personvern også må gjelde personers vern mot kriminalitet.

Av admin | 11.05.2010 09:26:57

   
    Kommentar av
    Ragnar Larsen.

 

Etter år med forvirring, ørkenvandring og lav velgeroppslutning er Høyre i ferd med å gjøre seg gjenkjennelig. Det går en høyrebølge over hele Europa og Høyre later til å forstå den folkelige bølges underliggende drivkrefter.

For Høyres del ble landsmøtet i helgen et konstruktivt skritt på den trinnvise gjenoppbygging av partiets folkelige tilslutning. Landsmøtet vedtok at Høyre skal arbeide for å fjerne den kjønnsdelte foreldrepermisjonen. Permisjonstiden skal foreldrene selv bestemme. Dette er et verdikonservativt godt forankret Høyre-syn som setter grenser for statens muligheter til å raljere med folks liv. Høyres standpunkt baserer seg på tillit til familienes evne til å styre sine egne liv.

         På tilsvarende vis valgte Høyre-landsmøtet med stort flertall å avvise et forslag om å si nei til EUs datalagringsdirektiv. Det skulle ha tatt seg ut om Høyre i et spørsmål om forsvar av landets nasjonale interesser og bekjempelse av kriminalitet skulle havnet på samme standpunkt som SV!

         Direktivet om datalagring handler om personvern. Det vil si enkeltmenneskets vern mot kriminelle, vern mot å bli krenket, skadet og lide overlast. Med de utfordringene som organisert kriminalitet representerer, har direktivet om datalagring også overtoner i seg av nasjonal sikkerhet.

Når samfunnet utsettes for kriminelle anslag etter langt på vei militære metoder, må samfunnets tryggingsorganer treffe mottiltak med egnede midler. Da kan lagring av informasjon om data- og telefontrafikk være av interesse. For ordens skyld: Det er ikke innholdet i telefonsamtalene og e-postene som skal lagres, men informasjon om avsenders og mottakers digitale identitet.

Hvis lagring av slike data kan gjøre politiet bedre i stand til å bekjempe kriminalitet, er det en seier for personvernet ? det vil si personers vern mot å bli krenket og lide overlast. Det er jo akkurat det som er personvern.

Vi er ikke uten forståelse for at enkelte kan føle ubehag ved å vite at en telefonsamtale kan bli registrert og telefonnumre lagret. På den annen side må de som engster seg over dette ha klart for seg hva alternativet kan være: At kriminelle får et friere spillerom. Hva gagner det en persons vern å vite at en i alle fall ikke ble overvåket ? den dagen en står der som offer for andres kriminalitet? Dette er et pervertert syn på personvern og vi er glad for at Høyre her har klargjort begrepene.

I stedet for å si nei til EU-direktivet, vedtok Høyre-landsmøtet å gå i dialog med Regjeringen for å få til ordninger som sikrer mot offentlige organers misbruk av data som skal lagres. Det bør stilles klare og fornuftige krav som må innfris før direktivet blir gjort til norsk lov. Rammene for datalagring, strenge formkrav til domstolsbehandling og at personlig ansvar gjøres gjeldende for dem som misbruker lagrede data bør være blant de sakene Høyre bør få Regjeringen med på. Hvis Høyre får dette til, må folk være politisk schizofrene og ha spaltede sinn for å se at datalagring truer personvernet.

Landsmøtet ga Høyre handlingsrom. Det er det viktig å ha for et parti som ønsker å oppnå resultater fremfor i utide å heise rene faner. Landsmøtets vedtak tvinger Ap til å komme Høyre i møte. Dette er også med på å gjenreise Stortingets posisjon. Nå må Regjeringen komme til Stortinget for å sanke flertall for sitt syn.

Akkurat slik ønsker mange at det parlamentariske demokrati skal virke.

Av KOMMENTATOR: Ragnar Larsen | 11.05.2010 kl.09:27