Menu
NAV

Høyeste ledighet på 20 år

Ikke siden 1996 har arbeidsledigheten i Norge vært så høy som nå. I juli var det 139.000 ledige.

Av admin | 22.09.2016 06:17:24

Dette tilsvarer 5 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse.

Undersøkelsen regner også med dem som ikke registrerer seg hos NAV og teller alle mellom 15 og 74 år.

Denne undersøkelsen viser en økning i ledigheten med 11.000 fra april til juli.